HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Wei Zhao

Đạo diễn phim
 • So Young (2013)

  Gửi tuổi thanh xuân
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Diễn viên trong phim
 • So Close (2002)

  Tịch Dương Thiên Sứ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD720 
 • Three (2016)

  Tam Nhân Hành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Hollywood Adventure (2015)

  Khuấy đảo Hollywood
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Lost in Hong Kong (2015)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Dearest (2014)

  Con thân yêu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Hollywood Adventures (2015)

  Khuấy đảo Hollywood
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Painted Skin: The Resurrection (2012)

  Họa Bì 2: Thuật đầu thai
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Duel (2000)

  Huyết chiến Tử Cấm Thành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Founding Of A Republic (2009)

  Đại nghiệp kiến quốc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • 14 Blades (2010)

  Cẩm Y Vệ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Mulan (2009)

  Hoa Mộc Lan
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Painted Skin (2008)

  Họa bì
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Red Cliff (2008)

  Đại chiến Xích Bích
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Red Cliff II (2009)

  Đại chiến Xích Bích 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Shaolin Soccer (2001)

  Đội bóng Thiếu Lâm
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Warriors of Heaven and Earth (2003)

  Thiên Địa anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: