HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Michael Bay

Đạo diễn phim
 • Transformers (2007)

  Đại chiến Robot
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Island (2005)

  Đảo vô hình
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Transformers 2: Revenge of the Fallen (2009)

  Đại chiến Robot 2:: Bại binh phục hận
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Pearl Harbor (2001)

  Trân Châu Cảng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

  Đại chiến Robot 2: Bại binh phục hận - bản IMAX
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Rock (1996)

  Nhà đá
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Bad Boys (1995)

  Những gã tồi
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Armageddon (1998)

  Ngày tận thế
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Transformers: Dark Of The Moon (2011)

  Đại chiến Robot 3: Vùng tối của mặt trăng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Pain and Gain (2013)

  Có chơi và có nhận
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Bad Boys 2 (2003)

  Những gã tồi 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Transformers Age of Extinction 3D (2014)

  Đại chiến Robot 4: Kỷ nguyên hủy diệt 3D
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • Transformer Age Of Extinction (2014)

  Đại chiến Robot 4: Kỷ nguyên hủy diệt
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi (2016)

  13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Transformers: The Last Knight (2017)

  Đại chiến Robot 5: Chiến binh cuối cùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: