HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Johnnie To

Đạo diễn phim
 • Breaking News (2004)

  Tin giờ chót
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Mad Detective (2007)

  Mật vụ điên
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election I (2005)

  Tranh giành quyền lực
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election 2 (2006)

  Tranh giành quyền lực 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fong Juk / Exiled (2006)

  Lưu vong
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Vengeance (2009)

  Báo thù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Sparrow (2008)

  Chim sẻ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Three (2016)

  Tam Nhân Hành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Don't Go Breaking My Heart (2011)

  Đơn thân nam nữ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • PTU (2003)

  Lực lượng cơ động
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Mad Monk (1993)

  Tế Công
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Throw Down (2004)

  Nhu Đạo Long Hổ Bang
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • My Left Eye Sees Ghosts (2002)

  Mắt trái gặp ma
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Life Without Principle (2011)

  Đoạt mệnh kim
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Romancing In Thin Air (2012)

  Cao hải bạt chi luyến 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Love for All Seasons (2003)

  Trăm năm hạnh phúc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Running Out of Time (1999)

  Giây phút đoạn mệnh
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • All About Ah Long (1987)

  Đường đua đẫm máu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Drug War (2013)

  Cuộc chiến á phiện
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Blind Detective (2013)

  Trinh thám mù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Running Out Of Time II (2001)

  Giây phút đoạt mệnh 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • A Hero Never Dies (1998)

  Chân tâm anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fat Choi Spirit (2002)

  Tâm niệm phát tài
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Needing You (2000)

  Cô nam quả nữ
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Running On Karma (2003)

  Đại anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Bare Footed Kid (1993)

  Chân không tiểu tử
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Yesterday Once More (2004)

  Chỉ vì yêu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: