HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Javier Bardem

Diễn viên trong phim
 • Mother! (2017)

  Người mẹ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Last Face (2016)

  Khuôn mặt cuối cùng
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

  Cướp Biển Vùng Caribbean 5: Salazar Báo Thù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Gunman (2015)

  Xạ thủ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Automata (2014)

  Người máy trỗi dậy
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Counselor (2013)

  Ngài luật sư
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • To the Wonder (2012)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Skyfall (2012)

  Tử địa Skyfall
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Live Flesh (1997)

  Nhục cảm
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Biutiful (2010)

  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Collateral (2004)

  Cộng sự bất đắc dĩ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • No Country for Old Men (2007)

  Không chốn dung thân
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Vicky Christina Barcelona (2008)

  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: