HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Chris Pratt

Diễn viên trong phim
 • Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

  Vệ binh dải ngân hà 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Passengers (2016)

  Người du hành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Magnificent Seven (2016)

  Bảy tay súng huyền thoại
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Jurassic World (3D) (2015)

  Thế giới khủng long (3D)
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • Jurassic World (2015)

  Thế giới khủng long
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • 10 Years (2011)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Guardians of the Galaxy (2014)

  Vệ binh dải ngân hà
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Delivery Man (2013)

  Người giao hàng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Her (2013)

  Hạnh phúc ảo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Five-Year Engagement (2012)

  5 năm đính hôn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • What's Your Number (2011)

  Anh là số mấy
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Moneyball (2011)

  Phụ đề English English
   HD1080 
 • Take Me Home Tonight (2011)

  Đừng xa em đêm nay
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Jennifer's Body (2009)

  Sức nóng Jennifer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Bride Wars (2009)

  Cuộc chiến nàng dâu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Wanted (2008)

  Truy sát
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: