HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Demián Bichir

Diễn viên trong phim
 • Good Kids (2016)

  Những đứa trẻ ngoan
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Lowriders (2016)

  Nghệ thuật xe hơi
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Alien: Covenant (2017)

  Quái vật không gian
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Hateful Eight (2015)

  Tám hận thù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Machete Kills (2013)

  Người hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Heat (2013)

  Cuộc chiến nảy lửa
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Savages (2012)

  Mafia gặp cướp
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A Better Life (2011)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Che Part One (2008)

  Che - Phần 1
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Che Part Two (2008)

  Che - Phần 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: