HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Collin Chou

Diễn viên trong phim
 • The Bodyguard / Super Bodyguard (2016)

  Vệ sĩ siêu cấp
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Blade (1995)

  Tuyệt đao
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • My Father is a Hero (1995)

  Lá thư gửi phụ thân
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Fearless (2006)

  Hoắc Nguyên Giáp
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Four 2 (2013)

  Tứ đại danh bổ 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Special ID (2013)

  Phi vụ mật
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Badges Of Fury (2013)

  Bất Nhị Thần Thám
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Dr Wai in the Scriptures with No Words (1996)

  Vua mạo hiểm
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Four (2012)

  Tứ đại danh bổ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Hail the Judge (1994)

  Quan xẩm lốc cốc
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • City Under Siege (2010)

  Toàn thành giới bị
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • DOA: Dead or Alive (2006)

  Đấu trường sinh tử
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Flash Point (2007)

  Ngòi nổ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD720 
 • The Forbidden Kingdom (2008)

  Kung Fu chi vương
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Matrix Revolutions (2003)

  Ma trận 3: Cuộc cách mạng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: