HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Tony Leung Ka Fai

Diễn viên trong phim
 • Our Time Will Come (2017)

  Bao giờ trăng sáng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Cold War II (2016)

  Hàn chiến 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Black Panther Warriors (1993)

  Hắc Báo thiên hạ
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • League of Gods (2016)

  Phong Thần Bảng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Lost and Love (2015)

  Thất Cô
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Taking of Tiger Mountain (2014)

  Trí Thủ Uy Hổ Sơn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Rise of the Legend (2014)

  Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Centre Stage (1992)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Tales from the Dark 1 (2013)

  Những câu truyện cõi âm 1
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Okinawa Rendez vous (2000)

  Duyên tình Okinawa
  Phụ đề English English
   HD1080 
 • Island of Greed (1997)

  Cuộc phá tham ô
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A Better Tomorrow III (1989)

  Anh hùng bản sắc 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • I Love Hong Kong (2011)

  Tôi yêu Hồng Kông
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Throw Down (2004)

  Nhu Đạo Long Hổ Bang
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Twins Effect 2 (2004)

  Hoa Đô đại chiến
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Everlasting Regret (2005)

  Trường hận ca
  HD720 
 • Bruce Lee My Brother (2010)

  Huyền thoại Lý Tiểu Long
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Detective Dee And The Mystery Of The Phantom Flame (2010)

  Địch Nhân Kiệt
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Bodyguards and Assassins (2010)

  Thập nguyệt vi thành
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Missing (2008)

  Phụ đề English English
  HD720 
 • The Myth (2005)

  Thần thoại
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD720 
 • Ashes Of Time Redux (2008)

  Đông Tà Tây Độc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: