HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Byung-hun Lee

Diễn viên trong phim
 • I Saw The Devil (2010)

  Ác nhân
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Joint Security Area / Gongdong gyeongbi guyeok JSA (2000)

  Khu vực an ninh chung
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Age of Shadows (2016)

  Thời kỳ đen tối
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Magnificent Seven (2016)

  Bảy tay súng huyền thoại
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Misconduct (2016)

  Tội ác tham nhũng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Terminator: Genisys (3D) (2015)

  Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys (3D)
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • Memories of the Sword (2015)

  Kiếm ký
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Gongdong gyeongbi guyeok JSA (2000)

  Khu vực an ninh chung
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Terminator: Genisys (2015)

  Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • A Bittersweet Life (2005)

  Cuộc đời ngọt đắng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Red 2 (2013)

  C.I.A tái xuất 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • G I Joe Retaliation 3D (2013)

  Biệt đội Mãng xà 2 - Báo thù 3D
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • G I Joe Conspiration (2013)

  Biệt đội Mãng Xà 2: Báo thù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Masquerade (2012)

  Hoàng đế giả mạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Good The Bad The Weird (2008)

  Thiện, Ác, Quái
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Iris: The Movie (2010)

  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • I Come With The Rain (2008)

  Và anh đến trong cơn mưa
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • G.I.Joe: The Rise Of Cobra (2009)

  Biệt đội G.I.Joe: Cuộc chiến mãng xà
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: