HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Andy Lau

Diễn viên trong phim
 • The Adventurers (2017)

  Phi vụ cuối cùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • The Adventurers (1995)

  Đại mạo hiểm gia
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Yesterday Once More (2004)

  Chỉ vì yêu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Conmen in Vegas (1999)

  Vua Bịp Đại Chiến Las Vegas
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Shanghai Grand (1996)

  Bến Thượng Hải
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Running On Karma (2003)

  Đại anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Needing You (2000)

  Cô nam quả nữ
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Lee Rock (1991)

  Thám trưởng Lôi Lạc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Fat Choi Spirit (2002)

  Tâm niệm phát tài
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Cat And Mouse (2003)

  Đại hiệp Triển Chiêu
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • A World Without Thieves (2004)

  Thiên hạ vô tặc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Shock Wave (2017)

  Sóng dữ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Great Wall (2016)

  Tử chiến Trường Thành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Mission Milano (2016)

  Điệp vụ Milano
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • My Beloved Bodyguard (2016)

  Lão vệ sĩ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • God of Gamblers (1989)

  Thần bài
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Crazy Companies 2 (1988)

  Bạn hữu tình trường 2
  Phụ đề English English
  HD720 
 • The Crazy Companies (1988)

  Bạn hữu tình trường
  Phụ đề English English
  HD720 
 • The Man From Macau 2 (2015)

  Sòng bạc Ma Cao 2
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Saving Mr Wu (2015)

  Giải cứu con tin
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Our Times (2015)

  Thời đại thiếu nữ của tôi
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Lost and Love (2015)

  Thất Cô
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • From Vegas to Macau II (2015)

  Sòng bạc Ma Cao 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Future Cops (1993)

  Đặc cảnh thời gian
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD720 
 • The Legend Of Drunken Master (1994)

  Huyền thoại Túy Quyền
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • As Tears Go By (1988)

  Lệ tình lãng tử
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Firestorm (2013)

  Phong bạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Blind Detective (2013)

  Trinh thám mù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Switch (2013)

  Điệp vụ tuyệt mật
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Dances With the Dragon (1991)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • What Women Want (2011)

  Điều nàng muốn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Twinkle Twinkle Lucky Stars (1985)

  Ngôi sao may mắn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Running Out of Time (1999)

  Giây phút đoạn mệnh
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Cold War (2012)

  Hàn chiến
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • McDull Prince De La Bun (2004)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • A Simple Life (2011)

  Đào Tỷ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Duel (2000)

  Huyết chiến Tử Cấm Thành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Prince Charming (1999)

  Hắc mã hoàng tử
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • The Conman (1998)

  Vua bịp
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Island of Greed (1997)

  Cuộc phá tham ô
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A True Mob Story (1998)

  Long tại giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • God of Gamblers II (1991)

  Thần bài 2
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Beginning of The Great Revival (2011)

  Kiến Đảng Vĩ Nghiệp
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1994)

  Nguyệt Quang Bảo Hợp 2
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Drunken Master II (1994)

  Túy quyền 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Shaolin (2011)

  Tân Thiếu Lâm Tự
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Detective Dee And The Mystery Of The Phantom Flame (2010)

  Địch Nhân Kiệt
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Protege (2007)

  Môn đồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Future X-Cops (2010)

  Cảnh sát tương lai
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Days Of Being Wild (1991)

  A Phi chính truyện
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Magic Kitchen (2003)

  Đầu bếp ma thuật
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Battle of Wits (2006)

  Binh pháp Mặc Công
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Warlords (2007)

  Đầu Danh Trạng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Three Kingdoms: Resurrection Of The Dragon (2008)

  Tam Quốc: Sự hồi sinh của Rồng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Infernal Affairs (2002)

  Vô Gian Đạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Jiang Hu (2004)

  Giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • House of Flying Daggers (2004)

  Thập diện mai phục
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Infernal Affairs 3 (2003)

  Vô gian đạo 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Look For A Star (2009)

  Tinh mộng kỳ duyên
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: