HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Suet Lam

Diễn viên trong phim
 • Love Contractually (2016)

  Hợp đồng tình yêu
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Needing You (2000)

  Cô nam quả nữ
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Three (2016)

  Tam Nhân Hành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Saving Mr Wu (2015)

  Giải cứu con tin
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A Hero Never Dies (1998)

  Chân tâm anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Midnight After (2014)

  Chuyến xe nửa đêm
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Running Out Of Time II (2001)

  Giây phút đoạt mệnh 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Iceman 3D (2014)

  Người băng 3D
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • The Iceman (2014)

  Người băng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Constable (2013)

  Xung phong chiến cảnh
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Blind Detective (2013)

  Trinh thám mù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Drug War (2013)

  Cuộc chiến á phiện
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Running Out of Time (1999)

  Giây phút đoạn mệnh
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Sorcerer and the White Snake (2011)

  Thanh Xà, Bạch Xà
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • My Left Eye Sees Ghosts (2002)

  Mắt trái gặp ma
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Legendary Assassin (2008)

  Sát thủ huyền thoại
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • One Nite In Mongkok (2004)

  Giang hồ thủ sát
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Beach Spike (2011)

  Bãi biển Spike
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • I Love Hong Kong (2011)

  Tôi yêu Hồng Kông
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The God of Cookery (1996)

  Thần ăn
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Tactical Unit: The Code (2008)

  Lực lưỡng cơ động
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Tactical Unit: Partners (2009)

  Lực lượng cơ động
  HD1080 
 • Tactical Unit: No Way Out (2008)

  Lực lượng cơ động: Không lối thoát
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Tactical Unit: Human Nature (2008)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Tactical Unit: Comrades In Arms (2009)

  Lực lượng cơ động 2
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • PTU (2003)

  Lực lượng cơ động
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Don't Go Breaking My Heart (2011)

  Đơn thân nam nữ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • All's Well, Ends Well (2010)

  Hoa Điền hỷ sự
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Sparrow (2008)

  Chim sẻ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Ocean Flame (2008)

  Một nửa là lửa, một nửa là biển
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Triple Tap (2010)

  Thương Vương Chi Vương
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Womb Ghosts (2010)

  Ác thai
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Just Another Pandora's Box (2010)

  Nguyệt Quang Bảo Hợp
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Beauty On Duty (2010)

  Mỹ Lệ mật lệnh
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Bad Blood (2010)

  Diệt môn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Accident (2009)

  Ám sát
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Poker King (2009)

  Vua Poker
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Vengeance (2009)

  Báo thù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election I (2005)

  Tranh giành quyền lực
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election 2 (2006)

  Tranh giành quyền lực 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fong Juk / Exiled (2006)

  Lưu vong
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Mad Detective (2007)

  Mật vụ điên
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Shinjuku Incident (2009)

  Đại náo Shinjuku
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Jiang Hu (2004)

  Giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Breaking News (2004)

  Tin giờ chót
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fatal Move (2008)

  Huyết chiến
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Kung Fu Hustle (2004)

  Tuyệt đỉnh Kungfu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: