HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Ka Tung Lam

Diễn viên trong phim
 • Paradox / SPL 3 (2017)

  Sát Phá Lang 3
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • The Sleep Curse (2017)

  Mất ngủ
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Yesterday Once More (2004)

  Chỉ vì yêu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • A World Without Thieves (2004)

  Thiên hạ vô tặc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Moment (2016)

  Khoảnh khắc
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Sky On Fire (2016)

  Lửa ngút trời
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Nessun Dorma (2016)

  Người đẹp trốn chạy
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Child's Eye (2010)

  Đồng nhãn
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Overheard 3 (2014)

  Thiết thính phong vân 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Z Storm (2014)

  Phản Tham Phong Bạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Firestorm (2013)

  Phong bạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Tales from the Dark 2 (2013)

  Những câu truyện cõi âm 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Drug War (2013)

  Cuộc chiến á phiện
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Tactical Unit: Human Nature (2008)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • The Childs Eye 3D (2010)

  Đồng nhi mắt quỷ 3D
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • The Sparrow (2008)

  Chim sẻ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Vengeance (2009)

  Báo thù
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election I (2005)

  Tranh giành quyền lực
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election 2 (2006)

  Tranh giành quyền lực 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fong Juk / Exiled (2006)

  Lưu vong
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Mad Detective (2007)

  Mật vụ điên
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Infernal Affairs (2002)

  Vô Gian Đạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Ip Man (2008)

  Diệp Vấn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Jiang Hu (2004)

  Giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Infernal Affairs 3 (2003)

  Vô gian đạo 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: