HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Shi-Jye Jin

Diễn viên trong phim
 • Born to Be King (2000)

  Người trong giang hồ 6: Kẻ thắng làm vua
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Duckweed (2017)

  Cưỡi gió đạp sóng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Final Master / Shi Fu (2015)

  Bậc thầy võ thuật
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • See You Tomorrow (2016)

  Người đưa đò
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • Brotherhood of Blades (2014)

  Tú Xuân Đao
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Guillotines (2012)

  Âm mưu hoàng tộc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Terrorisers (1986)

  Phụ đề English English
  HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: