HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Mark Cheng

Diễn viên trong phim
 • The Thirty Million Rush (1987)

  Hoạch Tài 30 triệu
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A Man Called Hero (1999)

  Trung Hoa anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Two Thumbs Up (2015)

  Đột kích
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Invisible Target (2007)

  Bản sắc anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • A True Mob Story (1998)

  Long tại giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Peking Opera Blues (1986)

  Tam nữ anh hùng
  Phụ đề English English
  HD720 
 • Election I (2005)

  Tranh giành quyền lực
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Election 2 (2006)

  Tranh giành quyền lực 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • War (2007)

  Cuộc chiến khốc liệt
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: