HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Shawn Yue

Diễn viên trong phim
 • Wu Kong (2017)

  Ngộ Không kỳ truyện
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Keeper of Darkness (2015)

  Kẻ săn bóng đêm
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Man From Macau 2 (2015)

  Sòng bạc Ma Cao 2
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Wild City (2015)

  Mê thành
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Helios (2015)

  Đối đầu
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • From Vegas to Macau II (2015)

  Sòng bạc Ma Cao 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Child's Eye (2010)

  Đồng nhãn
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Rebellion (2009)

  Đồng môn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • Girls (2014)

  Phụ đề English English
  HD1080 
 • As the Light Goes Out (2014)

  Biệt đội cứu hỏa
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • SDU Sex Duties Unit (2013)

  Đội đặc nhiệm SDU
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Love In The Buff (2012)

  Chuyện tình đô thị
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • The Guillotines (2012)

  Âm mưu hoàng tộc
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Invisible Target (2007)

  Bản sắc anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Childs Eye 3D (2010)

  Đồng nhi mắt quỷ 3D
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
  HD1080 
 • I Come With The Rain (2008)

  Và anh đến trong cơn mưa
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Reign of Assassins (2010)

  Kiếm vũ giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Curse Of The Deserted (2010)

  Oan Hồn Trong Căn Nhà Hoang
  Phụ đề English English
  HD1080 
 • The Return of Chen Zhen (2010)

  Huyền thoại Trần Chân
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Love In A Puff (2010)

  Chí Minh và Xuân Kiều
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Infernal Affairs (2002)

  Vô Gian Đạo
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Jiang Hu (2004)

  Giang hồ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Infernal Affairs 2 (2003)

  Vô gian đạo 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Infernal Affairs 3 (2003)

  Vô gian đạo 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Initial D (2005)

  Vượt qua thử thách
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Dragon Tiger Gate (2006)

  Long Hổ Môn
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: