HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Phim mới cập nhật

 • Tokyo Story (1953)

  Câu chuyện Tokyo

  N/A

  16.40 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Tokyo Story (1953)

  Câu chuyện Tokyo

  • Năm: 1953
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Resistance Banker / Bankier van het Verzet (2018)

  Ngân hàng kháng chiến

  N/A

  3.84 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Resistance Banker / Bankier van het Verzet (2018)

  Ngân hàng kháng chiến

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • To All the Boys I've Loved Before (2018)

  Những chàng trai năm ấy

  N/A

  2.85 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  To All the Boys I've Loved Before (2018)

  Những chàng trai năm ấy

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Thi Mai, Rumbo a Vietnam (2018)

  Thị Mai, hành trình tới Việt Nam

  N/A

  10.20 GB
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Thi Mai, Rumbo a Vietnam (2018)

  Thị Mai, hành trình tới Việt Nam

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Unity Of Heroes (2018)

  Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc anh hùng

  N/A

  9.22 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Unity Of Heroes (2018)

  Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc anh hùng

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Tale (2018)

  N/A

  8.68 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Tale (2018)

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Strangers: Prey at Night (2018)

  Sát nhân giấu mặt: Đêm đẫm máu

  N/A

  6.55 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Strangers: Prey at Night (2018)

  Sát nhân giấu mặt: Đêm đẫm máu

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Spy Who Dumped Me (2018)

  Bạn trai cũ tôi là điệp viên

  N/A

  7.64 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Spy Who Dumped Me (2018)

  Bạn trai cũ tôi là điệp viên

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Scythian / Skif (2018)

  Trận chiến cuối cùng

  N/A

  8.90 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Scythian / Skif (2018)

  Trận chiến cuối cùng

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Princess and the Matchmaker (2018)

  Công chúa và chàng mai

  N/A

  8.44 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Princess and the Matchmaker (2018)

  Công chúa và chàng mai

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Names Of Love / Le nom des gens (2010)

  Tên gọi của tình yêu

  N/A

  7.65 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Names Of Love / Le nom des gens (2010)

  Tên gọi của tình yêu

  • Năm: 2010
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Mourning Forest (2007)

  Khu rừng tang tóc

  N/A

  7.13 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Mourning Forest (2007)

  Khu rừng tang tóc

  • Năm: 2007
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Mimic (2017)

  Kẻ bắt chước

  N/A

  12.90 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Mimic (2017)

  Kẻ bắt chước

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Meg (2018)

  Cá mập siêu bạo chúa

  N/A

  9.53 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 

  The Meg (2018)

  Cá mập siêu bạo chúa

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Limit of Sleeping Beauty (2017)

  Chạm đáy giấc mơ

  N/A

  7.47 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Limit of Sleeping Beauty (2017)

  Chạm đáy giấc mơ

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Legend of Zu (2018)

  Thục Sơn Chiến Kỷ 2

  N/A

  10.60 GB
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Legend of Zu (2018)

  Thục Sơn Chiến Kỷ 2

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Leakers (2018)

  Tiết mật hành giả

  N/A

  16.50 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Leakers (2018)

  Tiết mật hành giả

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Incredible Monk (2018)

  Tế Công hàng yêu

  N/A

  9.72 GB
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Incredible Monk (2018)

  Tế Công hàng yêu

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Fortress (2017)

  Nam Hán Sơn Thành

  N/A

  16.90 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Fortress (2017)

  Nam Hán Sơn Thành

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The First Purge (2018)

  Cuộc thanh trừng đầu tiên

  N/A

  7.64 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The First Purge (2018)

  Cuộc thanh trừng đầu tiên

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Ex-File 3: The Return of the Exes (2017)

  Tình vương vấn

  N/A

  10.60 GB
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Ex-File 3: The Return of the Exes (2017)

  Tình vương vấn

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Duelist (2016)

  Tay súng thần

  N/A

  8.72 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Duelist (2016)

  Tay súng thần

  • Năm: 2016
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Debt Collector (2018)

  Kẻ thu nợ

  N/A

  6.55 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Debt Collector (2018)

  Kẻ thu nợ

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Darkest Minds (2018)

  Trí lực siêu phàm

  N/A

  8.42 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Darkest Minds (2018)

  Trí lực siêu phàm

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Cured (2017)

  Xác sống

  N/A

  6.54 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  The Cured (2017)

  Xác sống

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The 12th Man (2017)

  Người lính thứ 12

  N/A

  9.83 GB Trailer
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The 12th Man (2017)

  Người lính thứ 12

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Taxi 5 (2018)

  Quái xế taxi 5

  N/A

  10.40 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  Taxi 5 (2018)

  Quái xế taxi 5

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Tag (2018)

  Trò gắn thẻ

  N/A

  6.69 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  Tag (2018)

  Trò gắn thẻ

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Stephanie (2017)

  N/A

  6.55 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  Stephanie (2017)

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Sorry to Bother You (2018)

  Xin lỗi vì đã làm phiền em

  N/A

  7.94 GB Trailer
  Phụ đề English English
  HD1080 

  Sorry to Bother You (2018)

  Xin lỗi vì đã làm phiền em

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...

0GB

0 PHIM

0 xu

0%